Ekspertgruppe 5: Les, diskuter og svar

Hjernen kan bli syk

Hjernen kan på lik linje med andre organer i kroppen bli rammet av sykdom. De aller fleste sykdommer som kan ramme andre steder i kroppen, kan man også utvikle i hjernen.

Forskning på sykdommer som rammer hjernen har kommet langt, og mange av tilstandene vi kan rammes av kan behandles, enten det er fysiske eller psykiske lidelser.

Heldigvis viser forskningen også at vi selv kan gjøre mye for å ha en mest mulig sunn og frisk hjerne livet ut!

©Foto: Adobe Stock

Les og sjekk din kunnskap

a) Les disse artiklene fra utsillingsmagasinet «Hjernen er deg!» høyt for hverandre. Husk å veksle på hvem som leser høyt.
«En levende hjerne» (s. 7)
«Før, under og etter hjerneoperasjon» (s. 9 – 10)
«Å leve med kronisk hjernerelatert sykdom» (s. 19-20)
«Livet med demens» (s. 23 – 24)

b) Ta utgansgpunkt i artikkelene og ta testen.

Test

Velg riktig alternativ til spørsmålene.

Sjekk svar
Prøv igjen
1. Hjernen er den mest kompliserte strukturen som vi kjenner i universet. Den er en _________.
2. Ta godt vare på hjernen din, den er det mest verdifulle du har, den er _________.
3. Et kirurgisk inngrep i hjernen kaller vi en _________.
4. Etter hjerneoperasjonen blir pasienten på sykehuset til observasjon noen dager og gjennomgår blant annet _________-undersøkelse.
5. Kroniske hjernelidelser er langvarige lidelser. I motsetning til akutt sykdom utvikler kroniske lidelser seg langsomt eller er _________.
6. Demens utvikler seg over tid og fører til endringer i _________.
7. Hva heter den vanligste demenssykdommen? _________.
8. Over hele verden forskes det intenst på demensgåten, for bare mer _________ kan løse den.
Nullstill
logo

Hjernerådet

Karl Johansgt. 7
NO-0154 Oslo

Telefon: +47 93 65 25 39

E-post: post@hjerneradet.no

Org.nr. 992 198 648

Undervisningsopplegg

«Ja takk, hjerne!» er utviklet av Hjernerådet i samarbeid med lærer og teknolog Torgeir Kårvand og hjerneforsker Marte Roa Syvertsen.

Om hjernerådet

Les om mer om hvem vi er og hva vi gjør på hjerneradet.no