Arbeidsoppgaver: refleksjon - del tanker og reflekter

«Jeg tenker, derfor er jeg» René Descartes (år 1637)

Å reflektere over egne og andres handlinger er en svært viktig funksjon i hjernen vår. Ja, faktisk livsviktig! Uten denne evnen hadde vi ikke kunnet lære av våre feil og fått utviklet oss, slik vi har gjort siden tidenes morgen. 

©Foto: Adobe Stock

Reflekter

Dere har nå lært mye om menneskehjernen, og vi anbefaler at du tar deg tid til å svare på disse refleksjonsoppgavene.

Gå deretter sammen i par og del svarene med hverandre. På denne måten gjør du noe positivt for både din egen - og en medelevs hjerne!

Refleksjonsspørsmål

Gå sammen to og to og del svarene med hverandre. Er det spørsmål dere har svart likt på? Eller har dere svart ulikt? Del tanker og refleksjoner og lær av hverandre.

Hvilket forskningsfelt om hjernen synes du var mest interessant og hvorfor?
Var det noe du lærte av oppgavene som var ubehagelig eller skremmende? Hvis ja: hva var ubehagelig?
Hva har du lært av arbeidet i ekspertgruppene som du ikke visste fra før?
Kunne du tenkt deg å jobbe med noe hjernerelatert? Hvorfor/hvorfor ikke?
logo

Hjernerådet

Karl Johansgt. 7
NO-0154 Oslo

Telefon: +47 93 65 25 39

E-post: post@hjerneradet.no

Org.nr. 992 198 648

Undervisningsopplegg

«Ja takk, hjerne!» er utviklet av Hjernerådet i samarbeid med lærer og teknolog Torgeir Kårvand og hjerneforsker Marte Roa Syvertsen.

Om hjernerådet

Les om mer om hvem vi er og hva vi gjør på hjerneradet.no