Ekspertgruppe 1: Les og se - diskuter og svar

Den fantastiske hjernen
- hjernen er deg

Menneskets hjerne er den mest kompliserte strukturen vi kjenner til i universet. Hjernen endrer seg hele livet. Alt vi lærer og opplever i løpet av en dag, setter fysiske spor i hjernen. Noen spor forsvinner fort, mens andre varer livet ut. Hjernen er derfor aldri helt den samme når du legger deg om kvelden som da du sto opp om morgenen. 

©Foto: Adobe Stock

Les og sjekk din kunnskap

a) Les innledningen av Henrik Peersen på side 3 i utstillingsmagasinet «Hjernen er deg!». Bytt på å lese høyt til hverandre i gruppen. De som ikke leser lytter og tar notater underveis.

b) Ta utgangspunkt i innledningen «Hjernen er deg!» og svar på disse spørsmålene.

Test

Velg riktig alternativ til spørsmålene.

Sjekk svar
Prøv igjen
1. Hjernen inneholder ufattelige 100 milliarder _________.
2. En elektrisk _________ kan oppnå en hastighet på 360km/t.
3. I samspillet mellom _________ oppstår alt det som menneskelivet rommer.
4. Alt som definerer oss som mennesker har sitt opphav i _________.
5. Vi omtaler ofte hjernen og hjernecellene som «de små grå», men hvilken farge har menneskehjernen egentlig? _________.
Nullstill
logo

Hjernerådet

Karl Johansgt. 7
NO-0154 Oslo

Telefon: +47 93 65 25 39

E-post: post@hjerneradet.no

Org.nr. 992 198 648

Undervisningsopplegg

«Ja takk, hjerne!» er utviklet av Hjernerådet i samarbeid med lærer og teknolog Torgeir Kårvand og hjerneforsker Marte Roa Syvertsen.

Om hjernerådet

Les om mer om hvem vi er og hva vi gjør på hjerneradet.no