Ja takk, hjerne!

Oppgaver og utfordringer for skarpe hjerner

© Illustrasjon: Adobe Stock

Et undervisningsopplegg for ungdomsskolen

Hjernerådet ønsker å lære deg mest mulig om hjernen og vise deg hvordan den hjelper oss å løse livets store og små utfordringer.

I undervisningsopplegget «Ja takk, hjerne!» finner du spennende oppgaver om hjernen. Løs dem sammen med dine medelever og bli en ekspert på hjernen du også!

 

Cerebrum
– Den mangfoldige hjernen

 • Undervisningsopplegg

  Oppsummering

  Ekspertgrupper (90 min)

  • Introduksjon av lærer
  • Lese fagtekster
  • Svare på spørsmål

  Hjernetrim (60 min)

  • Kryssord
  • Finn ord

  Refleksjonsoppgaver

  Lag tegning

  Ekstraoppgave (3 x 60 min)
  Lage en video som presenterer 7 gode råd til hjernehelse

 • Tverrfaglig tema

  Folkehelse og livsmestring

  I naturfag handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene kompetanse til å forstå sin egen kropp og ivareta sin egen fysiske og psykiske helse. Elevene skal kunne forholde seg kritisk til og bruke helserelatert informasjon til å ta gode og ansvarlige valg knyttet til helse, sikkerhet og miljø i både hverdags- og arbeidsliv.

 • Kompetansemål

  Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Etter 7. trinn:
  - gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet

  - gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen
  Etter 10. trinn:
  - gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap

  - sammenligne nervesystemet og hormonsystemet og beskrive hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene

 • Fagressurser

  Til bruk i oppgavene

logo

Hjernerådet

Karl Johansgt. 7
NO-0154 Oslo

Telefon: +47 93 65 25 39

E-post: post@hjerneradet.no

Org.nr. 992 198 648

Undervisningsopplegg

«Ja takk, hjerne!» er utviklet av Hjernerådet i samarbeid med lærer og teknolog Torgeir Kårvand og hjerneforsker Marte Roa Syvertsen.

Om hjernerådet

Les om mer om hvem vi er og hva vi gjør på hjerneradet.no